Thiết kế nội thất phòng giám đốc đẹp

Nút nhấn xả khí lan rộng ra FD3050G được kích hoạt chủ quyền với trung tâm FS5200E

Một nút nhấn xả khí lan rộng FD3050G đc kích hoạt hòa bình với trung tâm FS5200E. Khi kích hoạt FD3050G, một chất chữa cháy bổ sung cập nhật sẽ được xả (CO2, Halon, Ar..) Nút nhấn kích hoạt xả khí lan rộng ra FD3050G được thiết kế theo phong cách để …