Kinh nghiệm du ngoạn đảo Cái Chiên – hòn đảo hoang sơ đây là một hòn đảo mới nổi lên và đang lôi cuốn nhiều dân

Đảo Cái Chiên nằm tại huyện Hải Hà, quảng ninh – đó là một hòn đảo mới nổi lên và đang thu hút nhiều dân du lịch bụi & du lịch bởi cảnh đẹp hoang sơ của hòn đảo này. Đảo đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng and chưa …

Grass is often greener Above the other side Hardly a week goes by without a Vietnamese Parent telling me if us can afford

Why then would affluent Vietnamese parents rush to have their children educated abroad aside from the obvious status that an overseas education generates? Hardly a week goes By means of without a Vietnamese Parent telling me if they can afford it they’ll send their children to be educated abroad & …