Gia sư giỏi Đơn vị khác chuyên dạy kèm môn Tiếng Anh, Tiếng Anh giao tiếp

Phạm Thị Hợp   Là Sinh viên tốt nghiệp khoa CNTT trường Đơn vị khác Sống tại Tôn Đản – Cẩm Lệ – Đà Nẵng Gia sư giỏi Đà Nẵng chuyên dạy kèm Anh Văn cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là Tiếng Anh giao tiếp. Là sinh viên đã tốt nghiệp khoa Công Nghệ Thông Tin – Học viện Công …