Thị Phần ống thép của những ‘ông lớn’ giảm nhẹ trong thời điểm tháng 8/2017

Theo báo cáo tổng quan thực trạng Thị Phần thép của cộng đồng Thép VN (VSA), tính tới thời điểm tháng 8/2017, Hòa Phát xếp bậc nhất   Thép hình giá rẻ tại Hải Phòng   với 26,42% thị phần; xếp thứ 2 là Hoa Sen chiếm 17,13% thị phần; đứng thứ 3 là Minh Ngọc, chiếm 9,93% thị phần.

 

 

 

Tới thời điểm tháng 8/2017, thị phần thép ống của Hòa Phát chiếm 26,42%, dẫn đầu thị trường ống thép với lượng chế tạo đạt 383.000 tấn, bán hàng đạt 381.800 tấn. Xếp thứ 2 là Hoa Sen chiếm 17,13% Thị Phần, lượng chế tạo đạt 242.393 tấn, bán hàng đạt 247.475 tấn. Đứng thứ 3 là Minh Ngọc, chiếm 9,93% Thị Phần.

==>> Tham khảo:    Thép bản mã mạ kẽm

 

 

 

 


thị trường ống thép tháng 8/2017

 

 

Lượng thép ống sản xuất của các thành viên trong VSA tháng 8/2017 đạt 1,4 triệu tấn, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm nhâm thìn. Lượng bán sản phẩm đạt 1,4 triệu tấn, tăng 20,2% đối với cùng kỳ năm trước. Lượng xuất khẩu đạt 173.828 tấn, tăng gấp 2 lần đối với cùng kỳ năm 2016.

Tháng 7/2017, theo report của VSA, bảng xếp hạng thị trường thép ống của những doanh nghiệp tại nước ta đó là: Hòa Phát dẫn đầu với 26,44%, đứng thứ 2 là Hoa Sen với 17,25%. Đứng thứ 3,4,5 lần lượt là Minh Ngọc (10,02%), SeAH VN (6,95%). những doanh nghiệp khác chiếm 31,62% thị trường.

dù rằng bảng xếp hạng thị phần thép ống của các member trong cộng đồng Thép việt nam vẫn giữ nguyên: Hòa Phát đứng số 1, Hoa Sen đứng thứ 2, thứ 3 là Minh Ngọc, nhưng rất có thể thấy Thị Phần thép ống của các “ông lớn” giảm nhẹ.

chi tiết, Thị trường của thép ống Hòa Phát tháng 8/2017 giảm 0,02 điểm% đối với tháng 7/2017; thị trường thép ống Hoa Sen tháng 8/2107 giảm 0,05 điểm% so với tháng 7/2017; Thị trường thép ống Minh Ngọc tháng 8/2017 giảm 0,27 điểm% so với tháng 7/2017.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng